SALARISSE & BETAALSTATE
MFG Accountants lewer die volgende Salaris dienste:

  • Salaris strukture;
  • EMP / Pay-As-You-Earn (PAYE / LBS) administrasie;
  • Salarisstrokies;
  • IRP5-vorms;
  • IRP5 / EMP rekonsiliasies en voorleggings;
  • SARS Easy File (elektroniese liassering), en
  • Maandelikse salaris administrasie.
ANDER DIENSTE:
KONTAK ONS

Telefoon : 086 100 0609
Faks : 086 603 7747
E-pos : info@mfga.co.za

Eerste Vloer, 457 Rodericks Straat,
Lynnwood, Pretoria 0081
PRAAT MET ONS

  

© MFG Accountants 2021 | Alle regte voorbehou | Webwerf deur FireHouse Media